Styrelsen

Styrelsen

Styrelseledamöter: Karin Sissek, Suzanne Schöblom, Volker Sissek, Claes Lindell, Agneta Fransson.
Suppleanter: Sadiq Yaqubi, Licen Wickström
Valda till Fullmäktige: Karin Sissek, Suzanne Schöblom.
Gruppledare: Karin Sissek.
Ersättare i Fullmäktige: Volker Sissek, Ammar Hamdan Aldasouki
Insynsplats i Kommunstyrelse: Karin Sissek.
Ledamot Demokratikommitte: Agneta Fransson

Den 27 juni 2020 kunde vi äntligen genomföra vårt Årsmöte. Ny i styrelsen är Claes Lindell.
Ny suppleant är Sadiq Yaqubi.