Vår ideologi

Vänsterpartiet strävar efter ökad jämlikhet i samhället. Alla människor har samma värde och ska därför ha samma rättigheter.
Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin. Tranås kommun kan bli mycket bättre på miljöarbete.
Om Tranås ska förbli en attraktiv kommun att bo i, måste vi kunna erbjuda bostäder för alla.
Vi måste också ha en bra skola samt bra vård och omsorg. Vi anser att detta sköts bäst i kommunal regi och utan vinstintresse.
Kommunen ska föregå med gott exempel och vara en bra arbetsgivare.
Politikerna har ett ansvar för kommunens ekonomi. När resurser saknas i kärnverksamheten måste man vara försiktig med stora och dyra projekt. Investeringsbudgeten måste i första hand användas för de mest akuta behoven.
Vänsterpartiet vill ha ett Tranås för alla, inte bara för de rikaste.

• Våra vatten måste skyddas. Därför kämpar vi emot gruvbrytning i Norra Kärr.
• Ekmarkspark är en viktig oas inne i Tranås. Vi motsätter oss att det byggs bostäder i parken.
• Bostadssituationen måste förbättras. Vi vill att Tranåsbostäder skall fungera som ett allmännyttigt bostadsföretag.
• Lärarlönerna behöver höjas för att kunna behålla välutbildad personal.
• Vård och omsorg måste tillförsäkras resurser som säkrar kvaliteten i verksamheten.
• Kommunanställda i vård och omsorg måste tillförsäkras drägliga arbetsvillkor.
• Vi vill att simhallens behov prioriteras, och vi anser att en varmvattenbassäng skall byggas
• Integrationen måste fungera bättre. SFI måste förbättras och effektiviseras.
• Vi vill satsa mer resurser till landsbygden och kommunens mindre tätorter.